top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSmartSynergy

Stevige stimulans voor een versnelde aangroei van het aantal laadpalen, zowel thuis als op het werk.

Bijgewerkt op: 17 aug. 2021

De regering voorziet een stevige duw in de rug om het aantal laadpalen in ons land in sneltempo uit te bouwen. In België lopen we namelijk nog een heel eind achter wat betreft de aanwezigheid van laadinfrastructuur. Kort samengevat zullen vanaf 1 september particulieren kunnen genieten van een belastingaftrek van 45% op de investering in een slimme laadpaal, terwijl bedrijven 200% van de kosten kunnen inbrengen.

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis via een installateur (dit geldt zowel voor eigenaars als huurders) zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. De belastingvermindering zal stelselmatig afgebouwd worden in de tijd.

  • Voor installaties gedaan tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal de belastingvermindering 45% bedragen

  • Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en dit per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.


Thuis laadinfrastructuur voorzien kan wel wat kosten (bovenop de kost van aanschaf van de EV), dus elke stimulans van de regering kan enkel aangemoedigd worden. Vooral het feit dat het om intelligente laadstations moet gaan is terecht. Dit kan een belangrijke stap betekenen in het slimmer omgaan met energie. Al te vaak worden er nog laadstations geïnstalleerd die niet toelaten om optimaal gebruik te maken van aanwezige zonne-energie, verbruikspieken, en variabele energietarieven.Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

  • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%

  • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%

Om te kunnen profiteren van de verhoogde aftrek, dient de laadinfrastructuur vrij toegankelijk te zijn voor derden, en dit ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.


Hoewel het algemene gevoel over deze fiscale stimulans voor bedrijven positief is, kan men zich vragen stellen over de afdwingbaarheid van de publieke toegankelijkheid. Hoe kan dit gecontroleerd worden? Wie gaat dit ooit controleren? Welke zijn de KPI's? Moet een laadpunt bv. 90% van de tijd gegarandeerd operationeel zijn? Bovendien kan dit ook een impact hebben op de kwaliteit van het netwerk. Niks zo frustrerend om als EV-rijder met 30km range aan te komen aan een snellader die nét dan buiten dienst is. Bedrijven voor wie het beschikbaar stellen van laadinfrastructuur deel van hun verdienmodel is, zullen een goede kwaliteit proberen te waarborgen (en zelfs dan nog loopt het regelmatig mis), maar wat met bedrijven die vooral begaan zijn met de initiële verhoogde aftrekbaarheid? Dit gezegd zijnde, is de overtuiging er dat dit probleem (als het er al één wordt) zichzelf na verloop van tijd zal oplossen als het aanbod maar groot genoeg wordt, en dat is net waar de regering op wil inzetten.


26 weergaven0 opmerkingen
bottom of page